Các tổ chức

Vài nét về Đảng Bộ Bệnh viện ĐKKV Long Khánh

Ngày Đăng : 02/11/2017 - 1:15 PM

Lịch sử:

Đảng bộ Bệnh viện được hình thành ngay từ ngày đầu thành lập Bệnh viện.

Chức năng:

Đảng ủy Bệnh viện ĐKKV Long Khánh xây dựng qui chế làm việc của Đảng  ủy như sau:

I. Nguyên tắc chung:

    1. Mọi hoạt động của Đảng ủy phải tuân thủ theo điều lệ Đảng, đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật nhà nước và nghị quyết Đảng bộ cấp trên.

2. Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, phục tùng tổ chức, phục tùng đảng cấp trên.

3. Phát huy trí tuệ tập thể, trách nhiệm cá nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết của Đảng.

4. Tích cực cải tiến phương thức lãnh đạo, phong cách làm việc nhằm thực hiện tốt các nghị quyết và chỉ tiêu của cấp trên giao cho Bệnh viện.

5. Giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong Đảng ủy và Đảng bộ đồng thời nghiêm khắc phê bình, giúp đỡ đồng chí và đồng nghiệp giữ nghiêm qui chế chuyên môn chống mọi biểu hiện tiêu cực.

II. Trách nhiệm và quyền hạn của tập thể Đảng ủy:

     Đảng ủy là cơ quan lãnh đạo Đảng bộ giữa  hai nhiệm kỳ đại hội, lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt  các chỉ  tiêu của Sở y tế giao đồng thời triển khai  đầy đủ các nghị quyết của Đảng cấp trên.

1. Quán triệt cụ thể các nghị quyết BCH Thị ủy Long Khánh..

2. Thảo luận và ra nghị quyết hàng năm, hàng tháng. Xây dựng hệ thống chính trị và lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng của Đảng viên và CBVC trong đơn vị.

3. Quyết định những vấn đề về tổ chức cán bộ trong đơn vị.

4. Lãnh đạo công tác sinh hoạt của Công đoàn và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đồng thời thường xuyên kiểm tra và quản lý Đảng viên trong Đảng bộ tại Bệnh viện và nơi cư trú của từng Đảng viên về chấp hành điều lệ Đảng.

5. Lãnh đạo và xây dựng chính quyền, các đoàn thể công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ngày càng vững mạnh.

6. Chuẩn bị nội dung cho đại hội nhiệm kỳ tới.

III. Trách nhiệm cá nhân:

1. Bí thư Đảng uỷ: Đ/c Phan Văn Huyên : Là người đứng đầu Đảng ủy giữ vị trí hạt nhân lãnh đạo chủ chốt của Đảng bộ, có nhiệm vụ:

- Lãnh đạo công tác tư tưởng của Đảng bộ, triển khai các nghị quyết của Đảng cấp trên.

- Vận dụng đúng đắn và sáng tạo các nghị quyết của Đảng vào đơn vị để thực hiện có hiệu quả.

- Đổi mới nâng cao sinh hoạt của Đảng ủy và Chi bộ trực thuộc Đảng ủy.

- Thường xuyên chăm lo làm trong sạch và nâng cao năng lực lãnh đạo của đội ngũ cán bộ Đảng viên.

- Xây dựng mối đoàn kết nội bộ, phát huy được quyền làm chủ tập thể của CBVC Bệnh viện.

- Thực hiện nhiệm vụ Phó Giám đốc Bệnh viện theo Quy chế qui định.

2. Phó bí thư Đảng uỷ : đ/c Lương Thị Bình : Là người thay thế Bí thư Đảng uỷ điều hành công tác của Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện.

            - Nghiên cứu và áp dụng các nghị quyết của Đảng cấp trên, chủ trương chính sách của nhà nước và của ngành y tế áp dụng trong công tác quản lý đơn vị, xây dựng đơn vị ngày càng tiến bộ.

            - Chủ nhiệm UBKT của Đảng uỷ : xây dựng và thực hiện công tác kiểm tra theo Quy chế.

- Trực tiếp phụ trách công tác kế hoạch tổng hợp Bệnh viện

- Thực hiện tốt qui định lao động và bảo hộ lao động.

3. Đ/c Nguyễn Thị Nhi: Đảng ủy viên

- Đảng ủy viên, cùng Đảng uỷ xây dựng mối đoàn kết nội bộ, xây dựng nghị quyết Đảng bộ.

- Trực tiếp phụ trách công tác Công đoàn và công tác tổ chức của Đảng ủy.

- Phụ trách công tác tổ chức của Bệnh viện.

4. Đ/c Lê Thị Diệu phong: Đảng ủy viên

- Đảng ủy viên, cùng Đảng uỷ xây dựng mối đoàn kết nội bộ, xây dựng nghị quyết Đảng bộ.

          - Trực tiếp phụ trách công tác tài chính  của Đảng bộ.

          - Trực tiếp phụ trách công tác dược, có kế hoạch khai thác bảo quản, bảo đảm thuốc điều trị đúng với qui chế của ngành chủ quản.

          - Phó Chủ nhiệm UBKT đảng uỷ.

          - Bí thư chi bộ Khối Cận Lâm sàng- Khoa Khám bệnh.

5. Đ/c Đoàn Thị Minh Thuý: Đảng ủy viên

- Đảng ủy viên, cùng Đảng uỷ xây dựng mối đoàn kết nội bộ, xây dựng nghị quyết Đảng bộ.

- Phụ trách công tác tuyên huấn.

-  Bí thư chi bộ Khối Nội.

6. Đ/c Phan Văn Ở : Đảng ủy viên

- Đảng ủy viên, cùng Đảng uỷ xây dựng mối đoàn kết nội bộ, xây dựng nghị quyết Đảng bộ.

- Phụ trách công tác dân vận.

-  Bí thư chi bộ Khối Ngoại.

7. Đ/c Đoàn Huỳnh Tuấn Tú : Đảng ủy viên

- Đảng ủy viên, cùng Đảng uỷ xây dựng mối đoàn kết nội bộ, xây dựng nghị quyết Đảng bộ.

- Phụ trách công tác Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

          - Chi uỷ viên Chi bộ Khối Nội.

IV. Chế độ làm việc của Đảng ủy Bệnh viện :

Đảng ủy sinh hoạt mỗi tháng một lần vào ngày 20 hàng tháng thông qua báo cáo tháng và phương hướng tháng tới của Đảng bộ.

Sinh hoạt Đảng bộ đột xuất khi có những vấn đề cần giải quyết theo yêu cầu thực tế của công việc và sự chỉ đạo của Đảng cấp trên.

V. Xây dựng mối quan hệ giữa Đảng ủy với Ban Giám đốc Bệnh viện và các đoàn thể quần chúng.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị là chăm lo sức khỏe cho nhân dân Bí thư Đảng uỷ, Đảng ủy viên và các Chi ủy viên nắm vững chức năng nhiệm vụ để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

Tổ chức nghiên cứu, quán triệt đường lối chủ trương của Thị uỷ và Đảng cấp trên, các chỉ tiêu kế hoạch của ngành y tế để xây dựng chương trình hành động của Đảng bộ và Chi bộ.

Tạo điều kiện để Ban Giám đốc và các Trưởng khoa phòng thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả.

Đảng ủy và Ban Giám đốc Bệnh viện thống nhất chương trình kế hoạch công tác những biện pháp lớn của đơn vị theo từng năm, 6 tháng, 3 tháng để cụ thể hoá việc lãnh đạo của Đảng.

Các đồng chí được phân công phụ trách đoàn thể cần nắm vững các hoạt động đoàn thể, góp ý kiến trong việc lãnh đạo thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, cũng cố mối quan hệ giữa Đảng và quần chúng, kịp thời báo cáo với Đảng ủy những vấn đề vướng mắc để giải quyết.

Những thành tích của Đảng bộ:

Nhiều năm liền là Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Được Tỉnh uỷ Đồng Nai,Bộ Y tế tặng giấy khen Đảng bộ trong sạch vững mạnh – Nhiều đồng chí được khen thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng.

      Các nghị quyết của Đại hội Đảng bộ đã bám sát tình hình, nhiệm vụ của bệnh viện trong mỗi thời kỳ. Các chi bộ lãnh đạo sâu sát, linh hoạt, chủ động, sáng tạo. Từ đó, mọi hoạt động của Bệnh viện Long Khánh đã từng bước phát triển đi lên vững chắc.Nhiều đồng chí bác sĩ, Điều dưỡng đã có tay nghề giỏi, chính trị vững vàng góp phần quan trọng trong thành tích chung của Bệnh viện.Các tin khác

Hotline hỗ trợ
0251.3877.236 (Hotline)
Gọi điện
SMS
Chỉ đường