Giới thiệu

Phòng Quản lý chất lượng - công tác xã hội

Ngày Đăng : 05/12/2018 - 9:45 AM

Giới thiệu chung:

Phòng Quản lý chất lượng được thành lập ngày 01/05/2018. Phòng Quản lý chất lượng có nhiệm vụ thực hiện theo mục tiêu Thông tư số 19/2013/TT- BYT ngày 12/07/2013 của Bộ Y Tế về việc hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh.

Nguyên tắc tổ chức thực hiện quản lý chất lượng

1. Lấy người bệnh làm trung tâm.

2. Việc bảo đảm và cải tiến chất lượng là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của bệnh viện, được tiến hành thường xuyên, liên tục và ổn định.

3. Các quyết định liên quan đến hoạt động quản lý chất lượng trong bệnh viện dựa trên cơ sở pháp luật, cơ sở khoa học với các bằng chứng cụ thể và đáp ứng nhu cầu thực tiễn nâng cao chất lượng của bệnh viện.

4. Tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (gọi chung là nhân viên y tế) trong bệnh viện có trách nhiệm tham gia hoạt động quản lý chất lượng.

Chức năng, nhiệm vụ:

Là đơn vị đầu mối triển khai và tham mưu cho giám đốc, hội đồng quản lý chất lượng bệnh viện về công tác quản lý chất lượng bệnh viện:

a)     Xây dựng kế hoạch và nội dung hoạt động quản lý chất lượng trong bệnh viện để trình giám đốc phê duyệt;

b)    Tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát, đánh giá, báo cáo, phối hợp, hỗ trợ việc triển khai các hoạt động về quản lý chất lượng và các đề án bảo đảm, cải tiến chất lượng tại các khoa phòng;

c)    Làm đầu mối thiết lập hệ thống quản lý sai sót, sự cố bao gồm phát hiện, tổng hợp, phân tích, báo cáo và nghiên cứu, đề xuất giải pháp khắc phục;

d)    Làm đầu mối phối hợp với các khoa, phòng giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo và các vấn đề liên quan đến hài lòng người bệnh;

e)    Thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu, quản lý và bảo mật thông tin liên quan đến chất lượng bệnh viện. Phối hợp với bộ phận thống kê, tin học của bệnh viện tiến hành đo lường chỉ số chất lượng bệnh viện;

f)     Triển khai hoặc phối hợp tổ chức đào tạo, huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng về quản lý chất lượng;

g)    Tổ chức đánh giá chất lượng nội bộ của bệnh viện dựa trên các bộ tiêu chí, tiêu chuẩn quản lý chất lượng do Bộ Y tế ban hành hoặc thừa nhận;

h)    Thực hiện đánh giá việc tuân thủ các quy định và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế;

      i)      Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình an toàn người bệnh.

TRƯỞNG PHÒNG :

Nhân lực:

1.     Ths.DS Hồ Văn Thúc                       Trưởng Phòng                

2.     BS. Dương Quang Đức                     Thành viên                   

3.     CNĐD. Trương Thị Ngân Giang      Thành viên                     

4.     CN. Buôr Trọng Hiếu                        Thành viên

5.     CN Trần Hữu Phát                             Thành viên

 

Hoạt động:

1.     Xây dựng kế hoạch, chương trình bảo đảm và cải tiến chất lượng trong bệnh viện.

2.     Xây dựng chỉ số chất lượng, cơ sở dữ liệu và đo lường chất lượng bệnh viện.

3.     Tổ chức triển khai các quy định, hướng dẫn chuyên môn trong khám bệnh, chữa bệnh.

4.     Triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn người bệnh và nhân viên y tế.

5.     Đánh giá chất lượng bệnh viện.

6.     Công tác xã hội, BHYT người nghèo, trợ cấp miễn phí cho bệnh nhân nghèo

- Khảo sát hài lòng nhân viên y tế năm 2018

- Khảo sát hài lòng bệnh nhân nội trú năm 2018

- Khảo sát hài lòng bệnh nhân ngoại trú năm 2018

 Các tin khác

Hotline hỗ trợ
0251.3877.236 (Hotline)
Gọi điện
SMS
Chỉ đường