Giới thiệu

Khoa Dược

Ngày Đăng : 24/12/2017 - 3:45 PM

Email: khoaduoc@benhvienlongkhanh.vn

Điện thoại : 0251.3870985

SƠ ĐỒ KHOA:
 
 

    
1.Chức năng, nhiệm vụ:

A. Các hoạt động chuyên môn phụ trách:

 1. Lập kế hoạch, cung  ứng thuốc bảo đảm  đủ số lượng, chất lượng cho nhu cầu điều trị và các yêu cầu chữa bệnh khác (phòng chống dịch bệnh, thiên tai, thảm họa).
 2. Quản lý, theo dõi việc nhập thuốc, cấp phát thuốc cho nhu cầu điều trị và các nhu cầu đột xuất khác khi có yêu cầu.
 3. Đầu mối tổ chức, triển khai hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị.
 4. Bảo quản thuốc theo đúng nguyên tắc “Thực hành tốt bảo quản thuốc”.
 5. Tổ chức pha chế thuốc, hóa chất sát khuẩn, sơ chế dược liệu.
 6. Thực hiện công tác dược lâm sàng, thông tin, tư vấn về sử dụng thuốc, tham gia công tác cảnh giác dược, theo dõi, báo cáo thông tin liên quan đến tác dụng không mong muốn của thuốc.
 7. Quản lý, theo dõi việc thực hiện các quy định chuyên môn về dược tại các khoa trong bệnh viện.
 8. Nghiên cứu khoa học và đào tạo; là cơ sở thực hành của các trường Cao đẳng và Trung học về dược.
 9. Phối hợp với khoa cận lâm sàng và lâm sàng theo dõi, kiểm tra, đánh giá, giám sát việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý.
 10. Tham gia chỉ đạo tuyến.
 11. Tham gia hội chẩn khi được yêu cầu.
 12. Tham gia theo dõi, quản lý kinh phí sử dụng thuốc.
 13. Quản lý hoạt động của Nhà thuốc bệnh viện theo đúng quy định.

B.Các hoạt động chuyên môn nổi bật:

          Công tác Dược lâm sàng tại Bệnh viện: Bộ phận DLS gồm 4 dược sĩ phụ trách, tham gia các công tác sau:

          - Chịu trách nhiệm về thông tin thuốc trong Bệnh viện, triển khai mạng lưới theo dõi, giám sát, báo cáo tác dụng không mong muốc của thuốc và công tác cảnh giác dược.

- Tư vấn về sử dụng thuốc an toàn, hợp lý cho Hội đồng thuốc và điều trị, cán bộ y tế và người bệnh.

          - Tham gia theo dõi, kiểm tra, giám sát việc kê đơn thuốc nội trú và ngoại trú nhằm đẩy mạnh việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý và hiệu quả.

          - Hướng dẫn và kiểm tra việc sử dụng thuốc trong Bệnh viện; chịu trách nhiệm tính toán hiệu chỉnh liều đối với người bệnh cần điều chỉnh liều; được quyền xem xét thay thế thuốc (nếu phát hiện thấy có tương tác trong kê đơn, kê đơn cùng hoạt chất, thuốc trong kho của khoa Dược hết) bằng thuốc tương đương đồng thời thông tin lại cho khoa lâm sàng biết và thống nhất việc thay thế thuốc.

- Tham gia nghiên cứu khoa học và bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho các thành viên trong khoa và học viên khác theo sự phân công.

    2.Hướng phát triển:

– Tăng cường chất lượng cung ứng thuốc.

– Đẩy mạnh công tác Dược lâm sàng.

– Nghiên cứu khoa học.

– Tham gia hướng dẫn đào tạo dược sĩ trung học.

      3.Hoạt động khác:

– Đánh giá sự tuân thủ điều trị của bệnh nhân ngoại trú.

– Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh tại bệnh viện.

– Khảo sát tình hình sử dụng dịch truyền ,thuốc tại một số khoa lâm sàng.

4. Nhân sư:

02 DS CKI, 04 DS Đại học, 21 DS Trung cấp

TRƯỞNG KHOA:

 Các tin khác

Hotline hỗ trợ
0251.3877.236 (Hotline)
Gọi điện
SMS
Chỉ đường