KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH (CĐHA)

KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

Ngày Đăng : 24/12/2017 - 3:51 PM
Là khoa cận lâm sàng phối hợp và hỗ trợ cho các khoa lâm sàng..
Gọi điện
SMS
Chỉ đường