Giới thiệu

GIÁM ĐỐC

Ngày Đăng : 06/11/2017 - 1:45 PM

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN

Họ và tên

:

PHAN VĂN HUYÊN

Ngày, tháng, năm sinh

:

01/01/1972

Quê quán

:

QUẢNG TRỊ

Chức vụ

:

GIÁM ĐỐC

Danh hiệu

:

 

Trình độ

:

BÁC SĨ

Chuyên môn

:

CK II CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH

Chính trị

:

CAO CẤP

Ngoại ngữ

:

C ANH VĂN

 Các tin khác

Hotline hỗ trợ
0251.3877.236 (Hotline)
Gọi điện
SMS
Chỉ đường