Giới thiệu

Phòng Vật tư thiết bị y tế

Ngày Đăng : 23/12/2017 - 5:44 PM

TRƯỞNG PHÒNG

  Họ và tên: Nguyễn Võ Thị Thanh Nguyệt

  Trình độ chuyên môn: Dược sĩ

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

  Họ và tên; Nguyễn Hữu Sang

  Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Hệ thống điện

Email: phongvttbyt@benhvienlongkhanh.vn

Điện thoại : 0251.3786372

SƠ ĐỒ PHÒNG:

1. CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

 1. Phòng Vật tư - thiết bị y tế là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ công tác vật tư - thiết bị y tế trong Bệnh viện.
 2. Căn cứ kế hoạch chung của Bệnh viện lập dự trù, kế hoạch mua sắm, thay thế, sửa chữa, thanh lý tài sản, thiết bị y tế trong Bệnh viện trình Giám đốc duyệt và tổ chức thực hiện việc cung ứng đầy đủ thiết bị y tế, vật tư tiêu hao theo kế hoạch được duyệt.
 3. Tổ chức đấu thầu mua sắm, sửa chữa và tổ chức thanh lý tài sản, thiết bị y tế theo quy định của Nhà nước.
 4. Tổ chức duy tu, bảo dưỡng thiết bị y tế kịp thời
 5. Lập hồ sơ, lý lịch cho tất cả các loại máy, xây dựng quy trình vận hành, bảo quản và kỹ thuật an toàn sử dụng máy. Đối với máy đắt tiền, quý hiếm phải có người trực tiếp bảo quản và sử dụng theo quyết định của Giám đốc Bệnh viện.
 6. Tổ chức thực hiện việc kiểm tra định kỳ và đột xuất việc sử dụng và bảo quản thiết bị y tế. Mỗi lần kiểm tra phải ghi nhận xét và ký tên vào hồ sơ lý lịch máy.
 7. Định kỳ đánh giá, báo cáo tình hình quản lý và sử dụng vật tư thiết bị y tế trong Bệnh viện trình Giám đốc.

 * Các hoạt động chuyên môn phụ trách

 • Mua sắm vật tư y tế, thiết bị y tế.
 • Cấp phát vật tư y tế tiêu hao, y dụng cụ.
 • Sửa chữa, bảo hành, bảo trì thiết bị y tế.
 • Cấp phát khí y tế cho các khoa.

 

2. LỊCH CÔNG TÁC PHÒNG VẬT TƯ – THIẾT BỊ Y TẾ

A. HẰNG NGÀY

1. Giao ban khoa từ 07:00 đến 07:15: Báo cáo tình hình diễn biến phiên trực, những bất thường và những công việc chưa được giải quyết, rút kinh nghiệm công tác chuyên môn, truyền đạt chỉ đạo của cấp trên, phổ biến những nội dung quan trọng cấp bách, phải làm;

2. Bàn giao trực giữa 2 tua từ 07:30 đến 07:45 hàng ngày;

 1. Trưởng phòng dự giao ban Bệnh viện dự giao ban Bệnh viện vào lúc 07:30 – 08:00;
 2. Tổ vật tư cấp phát vật tư y tế tiêu hao từ 07:30 – 11:30 và từ 13:30 - 16:30 và xuất – nhập vật tư vào thẻ kho.
 3. Tổ thiết bị cấp phát khí y tế, khắc phục sự cố và sửa chữa máy móc, thiết bị cho các khoa.

B. HÀNG TUẦN

Sáng thứ hai: chào cờ và đọc báo đầu tuần toàn Bệnh viện vào lúc 07:00.

C. HÀNG THÁNG

 1. Lập dự trù vật tư y tế, y dụng cụ, hàng tháng vào ngày 01-10 hàng tháng.
 2. Lập dự trù văn phòng phẩm hàng tháng vào ngày 10-15 hàng tháng.
 3. Báo cáo về việc thực hiện: “đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ, viên chức, người lao động hướng tới sự hài lòng của người bệnh ’’ vào ngày 3 hàng tháng.
 4. Báo cáo về việc thực hiện: “ Quy tắc ứng xử của cán bộ y tế’’ vào ngày 20 hàng tháng.
 5. Họp Bộ tứ phòng sơ kết công tác tháng và bình xét thi đua
 6. Họp bộ tứ của các khoa, phòng thông qua báo cáo hoạt động, phướng hướng tháng tới Bệnh viện và kết quả xét thi đua tháng.

D. HÀNG NĂM

 1. Lập dự trù vật tư y tế, y dụng cụ.
 2. Báo cáo cơ số tủ trực vật tư y tế.

E. SƠ KẾT 6 THÁNG

Họp cán bộ chủ chốt trong  Bệnh viện sơ kết công  tác tháng.

F. TỔNG KẾT NĂM

 1. Kiểm tra cuối năm của Sở y tế, Bệnh viện và phòng tự kiểm tra đánh giá hàng năm;
 2. Họp phòng xét thi đua cả năm, hội nghị công nhân viên chức khoa;

3. Họp bộ tứ toàn Bệnh viện tổng kết công tác cả năm, thông qua thi đua khen thưởng, đại hội công nhân viên chức toàn Bệnh viện.

3. Nhân sự: 02 Dược sĩ đại học, 05 DSTC, 04 KTV

:

 

 Các tin khác

Hotline hỗ trợ
0251.3877.236 (Hotline)
Gọi điện
SMS
Chỉ đường