Phòng chức năng

Phòng Vật tư thiết bị y tế

Ngày Đăng : 23/12/2017 - 5:44 PM

Phòng Điều dưỡng

Ngày Đăng : 23/12/2017 - 5:25 PM

Phòng Tài chính kế toán

Ngày Đăng : 23/12/2017 - 4:52 PM

Phòng Kế hoạch tổng hợp

Ngày Đăng : 23/12/2017 - 4:32 PM
Gọi điện
SMS
Chỉ đường