Giới thiệu

Phó Giám đốc 2

Ngày Đăng : 26/12/2022 - 2:06 PM

Họ và tên; ĐOÀN HUỲNH TUẤN TÚ

Ngày sinh: 30/01/1980

Chức vụ: Phó giám đốc

Chuyên môn: Bác sĩ CKI Nội Nhi

Chính trị: Trung cấp

Điện thoại: 0989629864

Email: tudht@benhvienlongkhanh.vn

 Các tin khác

Hotline hỗ trợ
0251.3877.236 (Hotline)
Gọi điện
SMS
Chỉ đường