Giới thiệu

Phó giám đốc 1

Ngày Đăng : 23/12/2017 - 4:10 PM

PHÓ GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN :

Họ và tên: PHAN VĂN Ở

Ngày sinh: 03/02/1972

Chức vụ: Phó giám đốc

Chuyên môn: Bác sĩ CKII tiết niệu

Chính trị: Trung cấp

Điện thoại: 0918274284

Email: phanvano@benhvienlongkhanh.vn

 Các tin khác

Hotline hỗ trợ
0251.3877.236 (Hotline)
Gọi điện
SMS
Chỉ đường