Giới thiệu

Nội Tim Mạch - Lão Học

Ngày Đăng : 12/07/2022 - 1:59 PM

TRƯỞNG KHOA

    Họ và tên: THÂN HỮU DŨNG

    Trình độ chuyên môn: BSCKI Lão học

    SĐT: 0913780910

PHÓ TRƯỞNG KHOA

    Họ và tên: NGUYỄN VÕ CHIẾN

    Trình độ chuyên môn: Bác sĩ

    SĐT: 0969632659

Email khoa: noitimmachlaohoc03062019@gmail.com

Điện thoại: 02516585816

I/ CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

- Khoa Nội tim mạch - Lão học là khoa lâm sầng có chức năng thực hiện công tác khám chữa bệnh, thủ thuật và phẩu thuật đối với người bệnh theo đúng qui định chuyên môn kỹ thuật

- Thực hiện quy trình chuyên môn Nội tim mạch - Lão học đã được Giám đốc phê duyệt

- Đào tạo, tham gia đào tạo, NCKH, chỉ đạo tuyến

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công

 

 

 Các tin khác

Hotline hỗ trợ
0251.3877.236 (Hotline)
Gọi điện
SMS
Chỉ đường