Giới thiệu

Khoa Ngoại Thận Tiết Niệu

Ngày Đăng : 12/07/2022 - 1:54 PM

TRƯỞNG KHOA

PHÓ TRƯỞNG KHOA

    Họ và tên: NGUYỄN PHƯỚC

    Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK1 Ngoại

    SĐT: 0966836136

Email khoa: khoangoaitietnieubvlk@gmail.com

Điện thoại: 02516517973

I/ CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

- Khoa Ngoại Thận -   Tiết niệu là khoa lâm sầng có chức năng thực hiện công tác khám chữa bệnh, thủ thuật và phẩu thuật đối với người bệnh theo đúng qui định chuyên môn kỹ thuật

- Thực hiện quy trình chuyên môn Ngoại Thận- Tiết niệu đã được Giám đốc phê duyệt

- Đào tạo, tham gia đào tạo, NCKH, chỉ đạo tuyến

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công

 


 Các tin khác

Hotline hỗ trợ
0251.3877.236 (Hotline)
Gọi điện
SMS
Chỉ đường